Нэг. Ерөнхий заалт

Auto-Service.mn цахим худалдааны сайт нь “Таван Хурмаст” ХХК -ийн албан ёсны вэб сайт бөгөөд энэхүү үйлчилгээний нөхцөл нь уг онлайн вэб сайтаар үйлчлүүлэх, худалдан авалт хийхтэй холбоотой үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

 1. Хэрэглэгч Auto-Service.mn цахим худалдааны үйлчилгээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч баталгаажуулсны үндсэн дээр вэб сайтаар худалдаа хийх, үйлчилгээ авах эрхтэй болно.
 2. Auto-Service.mn вэб сайтад байгаа бараанууд бэлэн буюу 48-72 цагийн дотор Хөдөө орон нутаг, Улаанбаатар хот дотор, бусад орнуудад 7-21 хоногт захиалагчийн заасан хаягт хүргэгдэнэ.
 3. Энэхүү үйлчилгээний нөхцөлийн хэрэгжилтэд “Таван Хурмаст” ХХК /цаашид байгууллага гэх/ болон хэрэглэгч /цаашид хэрэглэгч болон захиалагч гэх/ хамтран хяналт тавина.
 4. Auto-Service.mn вэбсайт нь зөвхөн насанд хүрэгчдэд үйлчлэх ба насанд хүрээгүй хүүхэд эцэг эхийн хамт үйлчилгээний нөхцлийн дагуу худалдаа, үйлчилгээ авах боломжтой.

Хоёр. Хэрэглэгчийн хариуцлага

 1. Цахим худалдааны тэмдэгтүүд нь “Таван Хурмаст” ХХК-ийн өмч бөгөөд бараа бүтээгдэхүүний тэмдэгтүүд нь Брэндүүдийн өмч болно. Энэхүү вэбсайтын лого, нэр бусад загварыг хуулах, олшруулах, дуурайх, өөр бусад ямар ч зүйлд ашиглахыг хориглоно.
 2. Вэб сайтын ажиллагаа, түүний аюулгүй байдал, цахим худалдааны хэрэглэгчдийн мэдээллийн нууцлалыг “Таван Хурмаст” ХХК бүрэн хариуцна.
 3. Хэрэглэгч нь Auto-Service.mn системд нэвтрэх цахим шуудан болон нууц үгийг бусдад дамжуулахгүй байх, үүнтэй холбоотой учирч болох аливаа эрсдэлээс сэргийлэх үүрэгтэй. Энэхүү үүргээ биелүүлээгүй буюу хангалтгүй биелүүлсэний улмаас учирсан аливаа хохирлыг “Таван Хурмаст” ХХК хариуцахгүй болно.
 4. Хэрэглэгч вэбсайтын талаар санал гомдол, шинэ санаа, шинэ бараа борлуулах хүсэлт, шүүмж зэргийг чөлөөтэй илэрхийлэх, илгээх эрхтэй.
 5. Хэрэглэгчийн мэдээллийн үнэн зөв, бодит байдалд хэрэглэгч бүрэн хариуцлага хүлээнэ.
 6. Хэрэглэгч худалдан авсан бараа бүтээгдэхүүнээ албаны болон гэрийн хаягаар хүргүүлэх боломжтой.
 7. Хэрэглэгч энэхүү цахим хуудсаар худалдан авалт хийснээр үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцсан, зөвшөөрсөнд тооцно.

Гурав. Захиалга хийх, захиалга баталгаажих, захиалга цуцлах хугацаа

 1. Захиалга авах хугацаа:
  • Хэрэглэгч Auto-Service.mn цахим худалдааны системийг ашиглан 24 цагийн аль ч цагт хэдэн удаа захиалга хийж болно.
  • Хэрэглэгч нь зөвхөн цахимаар худалдан авалт хийх бөгөөд, зөвлөгөө болон  туслалцааг утас, чат, и-мэйлээр авах боломжтой.
 2. Захиалга баталгаажих, цуцлагдах хугацаа:
  • Хэрэглэгч нь захиалга хийснээс хойш 24 цагийн дотор зааврын дагуу төлбөрийг бүрэн шилжүүлснээр захиалга нь баталгаажина.
  • Захиалгын төлбөр 24 цагийн дотор холбогдох дансанд орж ирээгүй тохиолдолд захиалга автоматаар цуцлагдах болно. Нэгэнт цуцлагдсан захиалгыг дахин сэргээх боломжгүй бөгөөд хэрэглэгч хүсвэл захиалгыг дахин шинээр захиалах боломжтой.
  • Хэрэглэгч 48 цагийн дотор төлбөрийг гүйцэтгэж чадаагүй захиалга цуцлагдсан тохиолдолд “Таван Хурмаст” ХХК ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй болно.
  • Хэрэглэгч нь Ажлын өдрүүдийн 09:00-18:00, Амралтын өдрүүдээр 12:00-18:00 цагуудаар утсаар холбогдож мэдээлэл авах, тодруулах бүрэн боломжтой байна.
 3. Захиалгын бараа хүргэгдэх хугацаа:
  • Auto-Service.mn цахим худалдааны систем нь хэрэглэгчийн хийсэн захиалгын төлбөр албан ёсны дансанд тодорхой заавар, хэлбэрийн дагуу хийгдсэн тохиолдолд захиалга албан ёсоор хийгдэж баталгаажсан гэж үзнэ.
  • Хэрэглэгч захиалга хийх, төлбөр гүйцэтгэх, бараа хүлээж авах бүрд хэрэглэгчийн бүртгүүлсэн цахим шууданд болон бүртгүүлсэн гар утсанд мэдэгдэл илгээнэ.
  • Захиалгын төлбөр гүйцэтгэл, тээвэрлэлт, аюулгүй байдал зэргийг харгалзан төлбөр гүйцэтгэгдсэн өдрөөс хойш бэлэн барааг Улаанбаатар хот мөн Хөдөө орон нутагт хүргэх хугацаа 24-72 цаг дотор, Бусад улс орнуудад хүргэх хугацаа 7 – 21 хоног дотор / барааны овор, болон тухайн үеийн ачаалал зэргээс хамаарна /.
  • Давагдашгүй хүчин зүйл, бүх нийтийн амралтын өдрүүд, мөн хэрэглэгчээс шалтгаалсан саатлаас хүргэлт тодорхойгүй хугацаагаар саатаж болзошгүй.

Дөрөв. Төлбөр төлөх, захиалга цуцлах

 1. Хэрэглэгч захиалга хийж баталгаажуулсны дараа цахим хэлбэрээр захиалгын хуудасны мэдээлэл авна. Мөн Auto-Service.mn худалдааны систем нь захиалгыг баталгаажуулж байх хугацаанд захиалгын нийт дүн, төлбөр гүйцэтгэх хэлбэр, төлбөр хүлээн авагч байгууллагын нэр, дансны дугаар зэргийг хэрэглэгчдэд ойлгомжтой хэлбэрээр хүргэх болно.
 2. Хэрэглэгчийн хийсэн захиалга бүр дахин давтагдашгүй захиалгын дугаартай байх бөгөөд Миний Бүртгэл хэсэгт захиалгын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг харах боломжтой.
 3. Захиалга хийгдсэнээс хойш 24 цагийн дотор Хэрэглэгч нь төлбөрийг хүлээн авагчийн дансанд шилжүүлэх, байршуулах шаардлагатай. Төлбөрийг шилжүүлэх, байршуулахад системд заагдсан зааврыг зайлшгүй дагах шаардлагатай.
 4. Auto-Service.mn худалдааны систем нь захиалгын нийт үнийн дүнг 100 хувь урьдчилан хүлээн авснаар захиалга автоматаар баталгаажна.
 5. Нэгэнт Хэрэглэгчийн зүгээс захиалгын төлбөр гүйцэтгэгдсэн бол тус захиалгыг болих, буцаах, цуцлах ямар нэгэн боломжгүй болно.
 6. Хэрэглэгчийн захиалсан барааны загвар зөрсөн, гэмтэлтэй байсан тохиолдолд Auto-Service.mn худалдааны систем нь тус барааг солиулах эсвэл төлбөрийг буцаан олгох сонголтыг олгох болно.
 7. Хэрэглэгч захиалга хийхдээ тус системд байгаа барааны дэлгэрэнгүй танилцуулга, мэдээллийг сайтар судлах зайлшгүй шаардлагатай юм. Мөн барааны нөөцийг ч лавлах бүхэн боломжтой. Хэрэглэгч тус барааны талаар сайтар мэдээлэл аваагүйгээс болж захиалга хүргэгдэн ирсний дараа захиалгыг буцаах хүсэлтийг Auto-Service.mn худалдааны систем хүлээн авах, барааг буцаах боломжгүй юм. Системд барааны албан ёсны брэнд, бүтээгдэхүүний нэр, код зэрэг мэдээлэл байгаа тул бусад мэдээллийн сувгийг ашиглан тус барааны талаар мэдээлэл, бусад орны хэрэглэгчдийн санал гомдлыг судлах боломжтой юм.
 8. Дээрх нөхцөл байдал үүсэх боломжтой тул Auto-Service.mn худалдааны системийн зүгээс захиалга хийгдсэнээс хойш төлбөр төлж, захиалгаа баталгаажуулах 24 цагийн хугацаа өгч байгаа болно.

Тав. Хүргэлт

 1. Онцгой нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж хот дотор үнэ төлбөргүй хүргэж өгнө.
 2. Хот доторх хүргэлт нь Улаанбаатар хотын дараах хязгааруудад хийгдэнэ.Бусад хэсэгт төлбөртэй хүргэлт хийнэ Үүнд:
   • Баруун: СХД, 5н Шар Моносын уулзвар-с цааш 
   • Хойд: СБД, 7 Буудал-с цааш
   • Зүүн: БЗД, Улиастайн гүүр-с цааш
   • Урд: ХУД, Нисэхийн тойрог-с цааш
 3. Дээр заасан хязгаараас гадагш хүргэлт хийх тохиолдолд тухайн орон нутаг руу тээврийн болон шуудангийн үйлчилгээ үзүүлдэг үйлчилгээний байгууллагаар хүргүүлнэ. Үйлчилгээний хөлсийг захиалагч хариуцна.
 4. Хэрэглэгч хүргүүлэх хаяг, холбоо барих утасны дугаараа /маш тодорхой/ үнэн зөв бөглөх үүрэгтэй ба буруу мэдээллээс болж үүдэн гарах зардал, алдагдлыг хэрэглэгч хариуцна. Хүргэлт хийгдэх цагаар утсаа нээлттэй байлгах, хаяг дээрээ байх шаардлагатай.
 5. Тухайн бараа бүтээгдэхүүн хүргэгдэх үед хүлээн авах боломжгүй, дахин хүргүүлэх нөхцөл үүссэн тохиолдолд хүргэлтийн төлбөр авна.
 6. Эрүүл мэндийн зөвлөмжийн дагуу захиалгыг орц болон хаалганд хүргэж өгөх боломжгүй бөгөөд гадаа зайнаас өгч байгаа болно.
 7. Худалдан авалттай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээлэл хэрэглэгчийн бүртгүүлсэн и-мэйл хаяг, бүртгүүлсэн гар утас руу тогтмол илгээгдэх ба хэрэглэгч өөрийн захиалгын түүх дотроосоо харах боломжтой.
 8. Бараа бүтээгдэхүүний бүрэн байдал, зөв ирсэн эсэхийг захиалагч хүлээн авахдаа шалгах.

Зургаа. Бусад

 1. Энэхүү үйлчилгээний нөхцөлийн заалтууд нь өөрчлөгдөх боломжтой. Хэрэв Auto-Service.mn худалдааны системийн үйлчилгээний нөхцөл өөрчлөгдөх, шинэчлэгдэх тохиолдолд хэрэглэгчийн бүртгүүлсэн цахим хаяг руу тухай бүрд нь мэдээлэл явуулж танилцуулж байна.
 2. Хэрэглэгчийг захиалга хийгдэх үед хүчинтэй байсан үйлчилгээний нөхцөл захиалга хүлээж авах хугацаанд өөрчлөгдсөн тохиолдолд өмнөх үйлчилгээний нөхцөлийг бараа хүлээж авах хүртэлх хугацаанд хүчинтэйд тооцох болно.
 3. Хэрэглэгчийг захиалга хийгдэх үед хүчинтэй байсан үйлчилгээний нөхцөл захиалга хүлээж авах хугацаанд өөрчлөгдсөн тохиолдолд өмнөх үйлчилгээний нөхцөлийг бараа хүлээж авах хүртэлх хугацаанд хүчинтэйд тооцох болно.